CENTRUM YOGA

Yoga i Nordmarka har overtatt driften av Centrum Yoga
og holder der 10 faste yogaklasser i uken.

se hjemmesidene til Centrum Yoga >>